Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Programem innowacji objęci będą uczniowie klasy V w roku szkolnym 2014/2015 od dnia
 1 marca 2015r, a następnie uczniowie klasy  VI w roku szkolnym 2015/2016 do 31 grudnia 2015r .
 Słowo matematyka kojarzy się ludziom z czymś bardzo trudnym, niezrozumiałym. Większość uczniów ma problem z przyswojeniem podstawowych pojęć matematycznych, a same obliczenia odstraszają ucznia od pokonywania napotkanych trudności. Żyjemy w XXI wieku i postęp naukowo – techniczny zmusza nas do zmiany sposobów przekazywania wiedzy matematycznej. Komputer towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat jego życia.
Jednak nie wszyscy uczniowie wiedzą, że komputer służy nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim jako narzędzie przydatne do rozwiązywania problemów. Jest źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie. Potrzeby edukacyjne uczniów i oczekiwania ich rodziców zmierzają również do korzystania z nowoczesnych zdobyczy techniki. Chcąc przejść bez problemów do następnego etapu edukacyjnego i dobrze sobie w nim radzić, uczeń musi umieć korzystać z dobrodziejstw techniki. Z mojej obserwacji wynika, że młodzi ludzie chętniej rozwiązują nawet trudne zadania przy pomocy komputera.
 Z doświadczenia nauczyciela matematyki pracującego w klasach IV-VI wynika, że istnieje potrzeba jak najczęstszych systematycznych powtórzeń bieżącego materiału, czego nie zapewniają 4 godziny matematyki tygodniowo. W związku z szerokim zakresem treści zawartych w programie „Matematyka wokół nas” przeznaczonych do realizacji w klasie 5 zauważam potrzebę innowacyjnego wprowadzenia dodatkowej godziny matematyki w tygodniu. Tematyka tych zajęć będzie ściśle skorelowana z tematyką obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Podczas zajęć wykorzystamy nowoczesne środki multimedialne, takie jak: pracownia interaktywna, programy komputerowe, Internet.
Głównym założeniem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, motywowanie ich do zdobywania wiedzy, zwiększenie aktywności uczniów, ukazania atrakcyjności matematyki, wskazania jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym, rozwijanie logicznego rozumowania.