Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Lato, lato, lato czeka… Lapbook o lecie w wykonaniu uczniów klasy 1 PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ


W miesiącu czerwcu pierwszoklasiści wykonali ostatni z serii lapbooków zaplanowany w ramach innowacji pedagogicznej Lapbook na każdą porę roku. Lapbook o lecie zawierał informacje nie tylko o charakterystycznych dla tej pory roku zjawiskach pogodowych, ale także wiele informacji o bezpieczeństwie w trakcie wakacji. Wykonanie lapbooka o lecie było też okazją do podsumowania działań związanych z innowacją pedagogiczną.
 
Głównym celem wprowadzanej innowacji było uporządkowanie, systematyzowanie i utrwalanie wiadomości, a także uatrakcyjnienie zajęć szkolnych. Założone cele innowacji były realizowane poprzez wykonanie tematycznych lapbooków dotyczących czterech pór roku: jesieni, zimy, wiosny i lata. Uczniowie zostali zapoznani z formą lapbooka oraz z narzędziami do jego tworzenia. Tematyka zajęć była zgodna z harmonogramem, mimo chwilowego przejścia w tryb nauki zdalnej. Innowacja oparta była na materiałach plastycznych dostępnych w serwisie Eduprint.pl, jednak zmodyfikowana i dostosowana do zespołu klasowego (innowacja adaptowana).
 
Do korzyści wynikających z przeprowadzenia innowacji zaliczyć należy: poszerzenie wiadomości o każdej porze roku, rozwijanie umiejętności atrakcyjnego sposobu przedstawiania zdobytej wiedzy, rozwój umiejętności manualnych, rozwój motoryki małej i grafomotoryki, wdrażanie do samodzielności i organizacji pracy. W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona była obserwacja pracy uczniów, czyli poprawności wykonywania poszczególnych etapów pracy, ich samodzielności i zaangażowania. Pozwoliła ona podjąć decyzję o kontynuowaniu tej formy nauki również w kolejnych klasach.
Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach. Wykonanie lapbooków dało im wiele satysfakcji. Większość z nich zadeklarowało się, że chętnie skorzysta z tej formy nauki w kolejnych klasach. Najmilej uczniowie wspominają pracę nad lapbookiem jesiennym i wiosennym. Jedyną trudnością dla niektórych uczniów podczas wykonywania lapbooków było dokładne kolorowanie ilustracji i obrazków oraz staranne wycinanie niewielkich elementów. Niemniej wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzają, że po zakończeniu innowacji ich wiedza o poszczególnych porach roku jest dużo większa niż na początku nauki w klasie I, a i umiejętności grafomotoryczne rozwinęły się.  Dużo radości dała uczniom ekspozycja prac w klasie i na stronie internetowej szkoły. Najważniejszymi efektami innowacji dla nauczyciela było poczucie satysfakcji z owocnej współpracy z uczniami, zdobycie nowego doświadczenia oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy.
 
                                                                                Natalia Wątroba

291093453_352653020171211_3348972285034188836_n     290919962_586095356555554_2194107469029625484_n

291061474_3249741575302706_901061108120799627_n     290668463_893233424950801_3949953426488698476_n
 
 
 
Historia
"PASIERBIOCKI"
SKO

Galeria

Szukaj