Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

READING IS MAGIC! - INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


      Innowacja pedagogiczna o nazwie Reading is magic! obejmowała cykl dodatkowych zajęć językowych dla chętnych uczniów klasy III Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta  w Pasierbcu. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w okresie od października 2021 r. do maja 2022 roku, a wzięło w nich udział 19 uczniów.
            Najważniejsze cele projektu dotyczyły:
  • zwiększenia motywacji oraz rozbudzenia pasji do nauki języka angielskiego;
  • uatrakcyjnienia sposobu nauczania i uczenia się języka poprzez poznawanie literatury obcojęzycznej;
  • wzbogacenia oraz utrwalenia zakresu słownictwa, doskonalenia poprawnej wymowy oraz utrwalenia struktur gramatycznych;
  • rozwijania umiejętności językowych oraz umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem;
  • rozwijania w uczniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości;
  • wdrażania uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego;
  • kształtowania kreatywności i umiejętności twórczego myślenia;
  • wdrażania uczniów do efektywnego spędzania czasu wolnego poprzez promowanie czytelnictwa.
 
            Na zajęciach wykorzystano różne metody pracy, jak np. drama, prace projektowe, storytelling, CLIL, karty pracy czy gry interaktywne, łącząc przy tym materiał językowy  z programu nauczania z treściami lektur z serii Pearson English Kids Readers. Podczas zajęć uczniowie pracowali indywidualnie, w parach, w grupach oraz zbiorowo, opierając się na 8 historiach Disney'a: Cinderella, Finding Dory, Frozen, Monsters University, Tangled, 101 Dalmations, Toy Story 2, The Lion King. Po omówieniu każdej książeczki uczestnicy projektu mogli ją wypożyczyć do domu i skorzystać z dostępnych nagrań online, zapewniających dodatkową praktykę w ćwiczeniu rozumienia ze słuchu, a także przyzwyczajających dzieci do różnych akcentów i dialektów. Na ostatnich zajęciach stworzono plakat dotyczący przeczytanych lektur z wyszczególnieniem tytułów, głównych bohaterów oraz kluczowego słownictwa.
 
            W ramach wdrożonej innowacji prowadzone były otwarte rozmowy z uczniami o tym, co im się podobało, czego się nauczyły, co zapamiętały, obserwacja pracy i zaangażowania uczestników,  a także analiza efektów ich pracy – analiza plakatu jako wytworu pracy całej grupy oraz kart pracy  i zeszytów uczniów. Pozwoliło to ocenić stopień realizacji założonych celów, skuteczność metod   i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich umiejętności oraz postaw,  a także stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników.
 
Wnioski:
 
            Obserwacja uczniów podczas zajęć, analiza efektów ich pracy oraz przeprowadzone rozmowy umożliwiły wysunięcie wielu wniosków.
           
            Niniejsza innowacja pozwoliła rozwinąć pasje i zainteresowania językowe uczniów, podniosła ich motywację do nauki języka angielskiego oraz poznawania kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. Udział uczniów w innowacyjnych działaniach dał im możliwość rozwoju umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, poszerzenia czynnego i biernego zasobu słownictwa, a tym samym wzrostu skutecznego porozumiewania się w języku obcym.
           
            Dla nauczyciela najważniejszymi efektami kilkumiesięcznej pracy było poczucie satysfakcji z owocnej współpracy z uczniami, zdobycie nowego, ciekawego doświadczenia oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy.
 
            Dodatkowo projekt czytelniczy wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i budowanie pozytywnego wizerunku placówki, która dba o rozwój językowy swoich uczniów. Przyczynił się również do poszerzenia księgozbioru szkolnej biblioteki o nowe obcojęzyczne pozycje.
 
            Podsumowując, innowacyjność zajęć przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania czytelniczego wśród dzieci oraz rozwoju umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem. Innowacja umożliwiając przeniesienie się czytelników do magicznego świata bajek i opowiadań Disneya okazała się doskonałym przykładem nauki poprzez zabawę. Dzięki wspaniałym bohaterom i wciągającym historiom, uczniowie dobrze się bawili, ucząc się jednocześnie przydatnych słówek  i zwrotów. To nie tylko sposób urozmaicenia nauki, ale też szansa na pokazanie, że język otwiera okno na świat.
Anna Wadowska
 

287803651_5721710277850708_2755717179471616748_n   287413129_398118932379116_3092569168001116320_n   287052588_714092533176957_1878135115888787478_n

286741387_1346421509216578_8483039295708021901_n    286890744_356425483232820_5333322398490055321_n

287309040_4681241611976572_4099990099156996021_n    287247936_1020580751956853_8363154207499158790_n

287403708_560421882463390_761124094379645975_n    288438830_447216576786323_407102947297808186_n    287954044_1002359403802667_2185514508660467414_n

288006506_1010119806533646_906650240895256504_n    287284037_349442620595992_7509257815499473359_n 

289964747_369099148467834_170117787941165260_n   289621507_555317629418126_7970738279321344831_n   289863908_971748880169073_8938864620744945292_n

288543253_1199715034138181_3659476121042791209_n   289805838_550471453281345_3860540176707758516_n   287289755_455088529950675_2851779845739264417_n

289564566_382087290570569_2824165255194267012_n   288644982_530893365386617_1558117965928937602_n   288938526_1004871490208079_1346468732257600011_n

288700638_560025738899399_4308956414321781188_n    289073442_726025865114339_4452514632087073686_n

289020591_1096832317569429_1933567901413157605_n    289059481_1861101164081977_8945367804136648840_n

289076853_5205133672897543_8151387643189206855_n    289048619_3107492219500597_6473195968874500292_n    289032942_417400696936727_7169161385741895205_n

289368017_837932537174828_2719230436375895556_n
 
Historia
"PASIERBIOCKI"
SKO

Galeria

Szukaj