Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /usr/home/jackMort/domains/zspasierbiec.pl/public_html/app/core/requestHttp.class.php on line 12 Deprecated: Optional parameter $hook declared before required parameter $data is implicitly treated as a required parameter in /usr/home/jackMort/domains/zspasierbiec.pl/public_html/app/plugins/html/controller/htmlController.class.php on line 43 Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /usr/home/jackMort/domains/zspasierbiec.pl/public_html/app/plugins/html/controller/htmlController.class.php on line 30 Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu - Regulamin zdalnego nauczania
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
 
Regulamin zdalnego nauczania
 
 
1. Prowadzenie zajęć:
  1.  Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację TEAMS oraz e-dziennik Librus.
  2. W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych, uczniów (wychowawca ustala godzinę termin spotkania na żywo w aplikacji Teams, pozostałe zajęcia z wychowawcą są prowadzone przy wykorzystaniu e-dziennika Librus  oraz kontaktu telefonicznego). Język angielski, religia oraz wychowanie fizyczne  w klasach od 1 do 3 są prowadzone zgodnie z planem lekcji przy wykorzystaniu e-dziennika.
  3. W oddziałach przedszkolnych wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych uczniów (wychowawca ustala godzinę termin spotkania na żywo w aplikacji Teams, pozostałe zajęcia z wychowawcą są prowadzone przy wykorzystaniu e-dziennika Librus  oraz kontaktu telefonicznego). Język angielski, religia oraz wychowanie fizyczne  oddziałach przedszkolnych są prowadzone zgodnie z planem lekcji przy wykorzystaniu e-dziennika.
2. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne odbywać się będą zdalnie, zgodnie z ustalonym planem.
3. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.
4. Lekcja przed komputerem trwa 30 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.
5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie, są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz wyłączenie mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich włączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.
7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności. Problemy techniczne potwierdzone przez rodzica/opiekuna nie są odnotowywane jako nieobecność ucznia na lekcji.
8. Konsultacje z rodzicami odbywać się będą z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus, poprzez aplikację Microsoft Office 365-TEAMS lub w razie potrzeby telefonicznie
9. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.
10. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.
11. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.
12. Pedagog szkolny jest do Państwa dyspozycji, kontakt przez e – dziennik.
13. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.
14. Trzykrotne wywołanie ucznia do odpowiedzi i brak reakcji ze strony ucznia skutkuje wpisaniem uczniowi nieobecności na zajęciach pomimo, że na początku lekcji zgłosił swoją obecność. Usprawiedliwić taką nieobecność może tylko rodzic.
15. Uczniowie zobowiązani są o przesyłania prac pisemnych w terminie ustalonym przez nauczyciela.