Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„ Trzeci Maj” - Michał Arct
 
Maj – rocznica pięknych serc ,
Maj – rocznica wielkich myśli .
Tym , co dawno przeminęli ,
Hołd składają ci , co przyszli .
 
Choć przeminął dawno wiek ,
Dawno hasła się zmieniły ,
Orzeł począł nowy bieg ,
Lecz z przeszłości czerpał siły .
 
Z tych w ciemnościach jasnych chwil ,
Kiedy miłość pobratała , w jedną całość Polski stany,
Miłość ponad wszystko trwała .
 
Tym , co w Polsce dali myśl ,
Aby stworzyć cud majowy ,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś
Przed pamiątką chyląc głowy .

 
3 Maja - cóż to za data?
 
Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Dziś żyjąc w zwariowanym tempie, negujemy wszelkie wartości, odrzucamy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości, wysuwając na pierwszy plan życie teraźniejszością. Nudzą nas wiece, uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi i powinno być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.
 
Dlaczego więc czcimy Dzień 3 Maja?
 
Jest wiosna 1791 roku. Stosunki w Europie zaczęły się układać dla Polski niepomyślnie. Rosja chce zdobyć sobie swobodę działania w Polsce. Rząd pruski porozumiał się z Austrią i zmierza do odnowienia stosunków  z carycą, co staje się kolejnym zagrożeniem dla Polski. W kraju, przeciwnicy reform, rozwijają swą działalność, szukają poparcia u obcych dworów, podburzają zacofaną szlachtę, gdyż ewentualne reformy ratujące kraj, zabierały im niszczące Polskę przywileje. Ostatnią próbą ratowania zagrożonej Ojczyzny było przygotowanie i wprowadzenie przez  Polaków-patriotów ważnego dokumentu -Konstytucji.
3 Maja 1791r Sejm Czteroletni po wielu trudach, tłumaczeniach, uchwalił Konstytucję. Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą, regulującą podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz.

Co ważnego zawierała Konstytucja?
 
1. Poważnie wzmacniała i usprawniała działalność władzy państwowej, a zatem Sejmu i rządu.
2. Sejm uwolniono od przemocy magnatów i od liberum veto, które obezwładniało normalne prace ustawodawcze i kontrolne Sejmu.
3. Do izby poselskiej weszło, choć jedynie z głosem doradczym, 24 przedstawicieli miast.
4. Wprowadzono zmianę w położeniu miast i mieszczan. Nadano im prawa, jakie przysługiwały dotąd szlachcie.
5. Chłopom zapewniono bliżej jeszcze wówczas nieokreśloną „opiekę prawa i rządu krajowego”.
 
Dlaczego radość była tak wielka?
 
Akt ten wprowadzał prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując, to, co niszczyło Polskę i ciągnęło ją na dno Europy! Konstytucja 3Maja, została entuzjastycznie przyjęta przez większość Polaków. Mieszkańcy Warszawy przez cały dzień wznosili okrzyki „ wiwat król , wiwat naród, wiwat konstytucja”. Świętowano nie tylko w Warszawie.  Nasi przodkowie żyjący 229 lat temu wiedzieli, rozumieli, czym jest prawdziwa wolność i potrafili znaleźć wyjście dla upadającej Ojczyzny. Największą ich wartością była Ojczyzna!
 
Jak długo obowiązywała Konstytucja?
 
Choć Konstytucja  obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku.

Okres swobody, radości i nadziei trwał krótko. Dokładnie po 373 dniach Rosja ośmielona zdradą magnatów polskich, którzy zawiązali przed tronem Katarzyny II w Petersburgu konfederację przeciw Konstytucji Majowej, podjęła działania zaczepne. Akt zdrady potwierdzono oficjalnie we wsi Targowica na Ukrainie. Polacy przeciwko Polsce wezwali wroga do napaści. Wydarzenie to stało się przyczyną wojny polsko –rosyjskiej w obronie Konstytucji. Przegrana Polski w tej wojnie przekreśliła dzieło Sejmu Wielkiego. Po powstaniu kościuszkowskim nastąpił trzeci rozbiór Polski. Kraj nasz przestał istnieć na mapie Europy.

Dzieło Sejmu Wielkiego pozostało na zawsze symbolem odrodzenia, ostatniej próby, mądrości Polaków. Jak długo symbole te kojarzone będą z Polską i Polakami zależy wyłącznie od Nas. Dziś czasy równie nie są łatwe, nie jest też łatwo być prawdziwym Polakiem. To po to przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość, wartości, które pozwalały Polakom przetrwać.

W okresie międzywojennym Dzień 3 Maja został uznany za święto narodowe. W czasie II wojny światowej święto to było obchodzone przez oddziały partyzanckie. W tym dniu urządzano uroczyste składanie przysięgi i nadawano odznaczenia. Prasa podziemna drukowała artykuły poświęcone uchwaleniu Konstytucji Majowej.  W Polsce Ludowej nie świętowano Dnia 3 Maja. Dopiero Sejm Trzeciej Rzeczypospolitej przywrócił Polakom to narodowe święto.


 

 
Historia
"PASIERBIOCKI"
SKO

Galeria

Szukaj