Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Pasierbcu
 
         Świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów objętych przewozem szkolnym w ramach oczekiwania na lekcje i po skończonych zajęciach. Świetlica funkcjonuje w dwóch grupach wiekowych:
Kl. I-III Szkoła Podstawowa 35 uczniów, wychowawca pani Dyrektor mgr Rozalia Kuchta
Kl. IV-VI Szkoła Podstawowa i kl. I-III gimnazjum 32 uczniów, wychowawca pani mgr Janina Wąsowicz
 
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwoju własnych zainteresowań.
 2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
 4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce .
 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
 8. Sprawują opiekę nad dożywianiem.
Do zadań świetlicy należy:
 1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
 4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 6. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 7. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.
 8. Organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.