Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Warunki i zasady organizacji pracy w bibliotece


Warunki i zasady organizacji pracy w bibliotece COVID-19 SP w Pasierbcu

Warunki i zasady organizacji pracy w bibliotece COVID-19 SP w Pasierbcu                                                                                                       
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.2203), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.878).Przygotowano na podstawie Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawartych w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z jego aktualizacją i rekomendacjami Biblioteki Narodowej  dotyczących wdrożenia etapu II znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
                                                                                                                                                  
I. Postanowienia ogólne:    
                                                                                                                
1.Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemiiCOVID-19 określa warunki i zasady bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych, podręczników oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników i zachowania ciągłości pracy biblioteki.     
 
2.Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

                                                                                                                                         
II. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu          
 
1.Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.    
 
2.W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).                                                           

3.Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze –zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami. 
 
4.Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, gier planszowych, czytelni i pracowni komputerowych, które są nieczynne do odwołania. 
 
5.Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.  
 
6.W celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego i zapewnienia bezpiecznej obsługi osób korzystających z bibliotek i ogranicza się liczbę odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece do 1 osoby i tylko wcześniej umówionej. 
 
7.Od odwiedzających wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 
8.Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych lub zwrotu wcześniej wypożyczonych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny –nie należy tworzyć skupisk, także w oczekiwaniu na wejście do biblioteki.
 
9.Zawieszone do odwołania jest korzystanie z czytelni na miejscu.

III. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki     
                                                                                                         
1.Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.    
                                                                                                                          
2.Zapytania o książki, zamówienia książek lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń należy kierować poprzez dziennik.

3.W roku 2020  wypożycza się książki  na wakacje po wcześniejszym ustaleniu z bibliotekarzem terminu.

4.Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za zniszczone lub zagubione książki.

5.Nauczyciele bibliotekarze przygotowują dla wychowawców oraz na stronę szkoły przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów.  

6.Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice /opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty.

7.Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów / rodziców wg harmonogramu umieszczonego na stronie szkoły i udostępnionego przez wychowawców.    
  
8.Uczniowie dokonujący zwrotu książek/podręczników     muszą przygotować je w określony sposób:                                                                                                          
a. podręczniki należy zapakować w trwałe reklamówki,                                                         
b. do zapakowanych podręczników należy dołączyć wypełnioną tabelę wg poniższego wzoru: Klasa Imię i nazwisko nr inwentarzowy) , tytuły  podręczników (numer inwentarzowy znajduje się w podręczniku przy pieczątce szkoły. Jeżeli nie ma numeru proszę wpisać  BN (bez numeru).   


9.Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.

10.Przyjęte książki zostaną odłożone w wydzielone miejsce. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny trwającej min. 4 dni. Po tym okresie można je włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

11.Po upływie kwarantanny nauczyciele bibliotekarze dokonują oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza lub wpłaty na wyznaczone konto, o czym zostanie poinformowany przez e-dziennik.
                                                                                                                                     
12.Ocena stanu i ilość oddanych podręczników dokonana przez nauczycieli bibliotekarzy jest ostateczna.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Historia
"PASIERBIOCKI"
SKO

Galeria

Szukaj