Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Pasierbcu
 
         Świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów objętych przewozem szkolnym w ramach oczekiwania na lekcje i po skończonych zajęciach. Świetlica funkcjonuje wg harmonogramu określonego przez Dyrekcję.
 

Wychowawcy:

P. Paulina Siwy

P. Anna Matląg- Ziaja

 

Kontakt: 18/ 3376-278

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  ŚWIETLICOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 
Zmiana od dnia 13.03.2023r.
  DNI TYGODNIA P. mgr Paulina Siwy  P. mgr Anna Matląg- Ziaja 
 PONIEDZIAŁEK
12:40-15:30
 
------------------------
 WTOREK
11:35-15:30
 
8:00-8:45
12:45-13:45
ŚRODA
11:35-15:30
 
8:00-8:45
CZWARTEK
10:45-14:35
 
-----------------
 PIĄTEK 13:10-14:35
 
8:00-8:45
11:35-13:10 
 
 
 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE   
                                                                                  
1.Do świetlicy przyjmuje się: dzieci z klas I-VIII,   które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz inne   okoliczności. 
                                                  
2.Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka  –Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 
                                                                  
3.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły.   
                                                                                                                                   
4.Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego planu pracy  opiekuńczo– wychowawczej świetlicy.  .                                                                                                                                      
5.  Zajęcia świetlicowe rozwijają zainteresowania uczniów oraz zapewniają prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
                                                                                
6.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innej sali lekcyjnej, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.     
                                                                                             
7.Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów na jednego wychowawcę.    
                                                                                                
8.Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.
 
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwoju własnych zainteresowań.
 2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
 4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce .
 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
 8. Sprawują opiekę nad dożywianiem.

Do zadań świetlicy należy:
 1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
 4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 6. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 7. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.
 8. Organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.