Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

      

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

DNI TYGODNIA

P. mgr Edyta Wątroba

PONIEDZIAŁEK
 

8:00- 9:00
9:30- 12:45


WTOREK
 

8:00- 9:00
9:30- 12:45


ŚRODA
 

8:45- 11:30

CZWARTEK


8:00- 10:35
11:35-12:00


PIĄTEK

8:45-11:00

 

                                                                            20231212_09095720231212_090621
                          

Regulamin biblioteki szkolnej

 

I. Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni
pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie
z organizacją roku szkolnego.
4. Czytelnik odpowiada materialne za wypożyczone przez siebie książki.
5. W bibliotece należy zachowywać ciszę i porządek.
6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być
przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko i wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczać 2 książki:
a) lektury na okres 2 tygodni
b) pozostałe książki na okres 1 miesiąca.
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub
zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych
zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie
wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
7. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić
taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed
końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do
pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych
z biblioteki.

Regulamin czytelni


1. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.
2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza teren czytelni.
4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
6. W czytelni obowiązuje cisza.
7. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
8. Czytelnia jest nieczynna w trakcie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.