Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Certyfikat Wzorowej Placówki

W roku szkolnym 2019/ 2020 w oddziale przedszkolnym 0 „A” oraz klasie II A został zrealizowany Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. W realizację projektu zaangażowane były: pani Zofia Knapik, pani Karolina Knapik oraz pani Anna Wadowska.
Głównym celem projektu było „rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą”. Celem projektu było także „zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych; tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela; wprowadzenie dziecka w świat literatury; budzenia zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; propagowanie praw dziecka; kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci; rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli; kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci; włączenie w życie szkoły rodziców; promocja szkoły; rozwijanie współpracy między nauczycielami”. Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” był zgodny z podstawą programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.
Po uzyskaniu zgody Rodziców na udział dzieci w projekcie, przystąpiono do realizacji poszczególnych zadań. Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” trwał od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r. Składał się z 7 modułów:
  1. Mały Miś – Czytające Przedszkolaki/ Czytające Uczniaki: Czytamy w przedszkolu/szkole, Czytamy w domu;
  2. Misiowy wolontariat;
  3. Dzień Pluszowego Misia;
  4. Mały Miś i prawa dziecka;
  5. Bezpieczni z Małym Misiem;
  6. Zmisiowany Dzień Matematyki;
  7. Mali przedsiębiorcy!
Projekt zawierał również dodatkowy ósmy moduł dotyczący języka angielskiego. W celu uzyskania zaliczenia poszczególnych zadań w ramach wyżej wspomnianego projektu, po zrealizowaniu z dziećmi każdego z modułów należało wysłać fotorelację, składającą się z kilku zdjęć, która przedstawiała podjęte działania oraz otrzymane efekty. Warunkiem uzyskania przez szkołę Certyfikatu Wzorowej Placówki było zrealizowanie wszystkich 7 podstawowych modułów projektu.
Bardzo ucieszył nas fakt, że mimo późniejszej trudnej sytuacji związanej z pandemią, w klasie II „A” zrealizowano 3 moduły, natomiast w grupie przedszkolnej 0 „A” udało się zrealizować wszystkie moduły projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”: 7 modułów podstawowych, nad czym czuwała pani Karolina Knapik oraz ósmy dodatkowy dotyczący języka angielskiego zrealizowany przez panią Annę Wadowską.
Dzięki podjętym wysiłkom nasza szkoła otrzymała Certyfikat Wzorowej Placówki.
                                                                                                                                           Karolina Knapik
 
 
 
Historia
"PASIERBIOCKI"
SKO

Galeria

Szukaj